LGBTQQICAPF2K+

De afkorting wordt steeds inclusiever en wordt steeds aantrekkelijker als zeer sterk password want dit is iets dat je niet zomaar even onthoudt en tikt. O ja de letters staan voor: L – lesbian G – gay B – bisexual T – transgender Q – queer Q – questioning I – intersex C – curious A – asexual A – agender A – ally P – pansexual P – polysexual F – friends and family 2 – two-spirit K – kink.

Social Justice Warriors

Social Justice Warriors

Hoe werken ze en wat zijn hun doelen

Deze handleiding is vnl gebaseerd op de ervaringen en analyses van Bret Weinstein aangevuld en geupdate met zaken die typisch Nederlands zijn.
Weinstein was professor aan de Evergreen University in de Amerikaanse staat Washinton. Hij kreeg te maken met Social Justice Warriors omdat hij niet met de ideologie van deze beweging meeging. De uiteindelijke druppel was dat de Social Justice beweging op zijn universiteit had besloten een ritueel dat al sinds de vestiging van de Universiteit bestond om te keren. Het was namelijk traditie dat een dag per jaar alle zwarte mensen vrijwillig wegbleven dit om een punt te maken hoe belangrijk ze waren voor de Universiteit. Social Justice Warriors vonden dat dit ritueel omgekeerd moest worden en dat alle blanken op deze dag niet welkom waren op de campus. Weinstein een jood vond deze verplichte uitsluitende actie niet door de beugel kunnen en werkte hier dan ook niet aan mee. Niet voldoen aan de eisen van de beweging betekende dat hij daarom kapot moest. Het protest op de Universiteit tegen hem liep hoog op en haalde ook de landelijke pers in de Verenigde Staten. Uiteindelijk kostte het verzet tegen de beweging hem zijn baan. Echter vrijwillig ging dat niet en er werd uiteindelijk voor een x bedrag gesettled buiten de rechtbank om. Inmiddels zijn overigens ook de leiders van het protest tegen hem hun banen kwijt. Dit omdat de actie die zij tegen Weinstein ondernamen totaal onrechtmatig bleek.

De Social Justice beweging kun je zien als een beweging die extreme sociale verandering nastreeft omdat men vindt dat de wereld zoals die nu werkt en in elkaar steekt oneerlijk is. Om dit idee vorm te geven zet men zich in voor mensen en groepen die “onderdrukt” worden. Van vrouwen tot zwarte mensen en van homo’s tot transseksuelen. Ze zijn en worden allemaal onderdrukt [door een] wereld waarin het westerse mannelijke denken de dienst uit maakt. Dit mannelijke denken dat je overal om je heen kunt waarnemen dient dan ook vernietigd te worden en daarvoor zijn alle middelen geoorloofd.
Om de wereld weer eerlijk te maken past men een aantal strategieen toe. Men wil de taal die gebruikt wordt bijvoorbeeld veranderen. Zo dient het woord man vervangen te worden door mens, want dit is neutraler. Alle woorden met man dienen ook gelijk aangepast te worden, dus iemand die Herman heet dient vanaf nu Hermens te heten. Een andere strategie is dat men “onderdrukten” helpt in de strijd voor emancipatie. Wat kan leiden tot rare gedachten kronkels. Zo is een westers blanke man altijd fout in al zijn doen en laten, terwijl bijvoorbeeld een moslim van 70 die met 3 meisjes onder de 10 jaar getrouwd is juist verdedigd dient te worden.

Hoe is de Social Justice beweging gestructureerd

Je kunt de aanhangers van de Social Justice beweging in drie groepen onderverdelen.
1. Prime Movers. Dit zijn de mensen die zaken in gang zetten en sturen. Zij zijn zich heel bewust waar ze mee bezig zijn. Dit zijn in principe de personen die in feite de boel controleren, hun enige doel is hun zgnde agenda’s uit te voeren die puur op heers en verdeel machtspraktijken gebaseerd zijn.
Praktisch gezien kunnen dit mensen op lokaal niveau zijn die de macht in handen willen hebben. Het kunnen docenten zijn van kleur met een agenda die hun goed uitkomt. Dit was bv de uiteindelijke oorzaak waarom Bret Weinstein weg moest, hij was kritisch en stond de machtsgreep “van gekleurde mensen eerst” in de weg. Daarnaast is het geval van Weinstein een goed vb van wat er gebeurt als je niet buigt voor Social Justice agenda’s. Je krijgt alle shit over je heen en raakt hierdoor (sociaal) geisoleerd.
Daarnaast kunnen het ook mensen van politieke partijen zijn. Zoals een Ozturk van Denk die ook weer samenwerkingsverbanden opzet met mensen die ze denken te kunnen gebruiken en waarmee er op een aantal fronten een gemeenschappelijke agenda wordt gedeeld. Zoals bv het Palestijnse probleem dat ook bij alle linkse partijen in Nld een gevoelige snaar raakt. Omgekeerd sluiten deze partijen graag aan bij een partij als Denk omdat ze gedeeltelijk eenzelfde agenda hebben en deze daarnaast nog deze een minderheidsgroep vertegenwoordigd.

2. Tools. Idealisten die in iets denken mee te gaan maar zelf niet precies in de gaten hebben waar ze in meegaan. Deze mensen denken dat ze bondgenoten zijn maar in feite zijn het gewoon medeplichtigen. Ze zijn vaak echt oprecht, maar worden gebruikt in het machtsspel. Het gaat zelfs zover dat men zich laat gebruiken om wetten te overtreden.
Ze worden vaak gelokt door prachtig klinkende abstracte begrippen waar iedereen het mee eens is. Gelijkheid, anti-racisme, etc. Het zijn wat Stalin noemde “useful idiots”.

3. Free Agents. Opportunisten die denken dat er wat te winnen valt als ze meegaan met protesten omdat ze vermoeden dat de Social Justice Warriors uiteindelijk zullen winnen. Deze personen of bedrijven zijn vaak cynisch. Een goed vb zijn bedrijven die direct reageren op kritiek die er over hun heen rolt. En meteen hun beleid aanpassen bang voor negatieve publiciteit. Een recentelijk vb is het hoofddoekjes verbod dat cosmetica keten Douglas afkondigde, men wilde dat alle werknemers zouden voldoen aan hetzelfde kledingvoorschrift. Er kwam protest en Douglas haalde binnen 24 uur bakzeil.

Hoe werkt de ideologie

De Social Justice beweging maakt gebruik van een hermetische wijze van denken waardoor er in feite geen kritiek op mogelijk is. Hierbij gaat men uit van foute vooronderstellingen. Zoals:
1. In de “wetenschappen” ziet men subjectief onderzoek dat stoelt op levenservaring als belangrijker dan objectief onderzoek. Een goed vb hiervan is het werk van Gloria Wekker dat niet objectief en logisch onderbouwd is. Dat hoeft volgens Wekker ook niet. Het argument dat daarvoor gebruikt wordt is omdat objectieve en logische onderbouwing ouderwets zou zijn. Deze stelling wordt verder niet onderbouwd. Kortom wetenschap wordt opnieuw gedefinieerd als mode verschijnsel zonder enige diepgang.
2. Redelijke mensen zijn het altijd met altijd met elkaar eens. Wat neer komt op: ik heb gelijk want ik weet hoe het zit en als jij het daar niet mee eens bent is er iets grondig mis met jou.
3. Je kunt mensen simpel vervangen. Aangezien alles veel te blank en mannelijk is, dien je meer mensen met een andere huidskleur/ sexe/ etc. op dezelfde posities neer te zetten. Dit komt iedereen ten goede. De vraag is of dat werkelijk zo is, via positieve discriminatie komen misschien wel niet de beste mensen op de beste plekken terecht.
4. Meritocratie (een systeem waar de beste mensen door hard werken op de beste plekken komen) is altijd fout.
5 Je ongemakkelijk voelen wordt vergeleken met pijn. Als je je ongemakkelijk voelt doet iemand je pijn. Ongemakkelijk voelen is echter vaak iets dat op weerstand stuit, soms terecht soms onterecht. Je gedachten aan kunnen passen aan een beter idee, dat in eerste instantie op weerstand kan stuiten, is iets dat de mensheid heeft vooruit heeft geholpen.
6 Als je in discussies in het defensief wordt gedrongen dan is iemand je te slim af. Dus als je na moet denken, dan is dat niet goed maar is dat iets van de andere partij die blijkbaar niet ter goeder trouw is.
7 Als je tegenstander wint is er iets met een complot. Duidelijkste vb hiervan is de overwinning van Trump in de VS. Tegenstanders wijten het verlies tegenwoordig aan de hulp van Russen.

Al met al kun je stellen dat de Social Jusitice beweging veel lijkt op een sekte. Eenmaal bekeert krijg je de mensen er niet zomaar weer uit met logische argumenten. Sterker als je iemand probeert te overtuigen met logische argumenten zal hij of zij zich aangevallen voelen en zal het geloof in de ideeen van de sekte alleen maar sterker worden. Dit verschijnsel heet in de psychologie: identity protective cognition.

Politie probeert te verbinden op YorkPride

Niets lijkt meer te gek om sympathie voor de politie te kweken bij allerlei minderheidsgroepen. Filmpje hierboven is van politie die meedoet aan YorkPride (een LGBTQIA feest gehouden op 8 juni 2018). Je kunt je afvragen of dit verbindende gedrag wel verstandig is, want wie neemt dit soort agenten nog serieus? Maar zoals we bij m’n vorige posting over de “Back to Eden” bakkerij hebben kunnen zien is het nooit goed genoeg voor sommige  activisten van minderheidsgroepen. Echter zit er nu weer een andere twist aan. In Canada en de VS wordt inmiddels de aanwezigheid van de politie niet meer op prijs gesteld, want een andere minderheidsgroep (Black Live Matters) die op papier verder weinig met met de LGBTQIA pride feesten te maken had  besloot om deelnemers van dit soort feesten meer bewust te maken. Zij vinden het namelijk niet kunnen dat politie ook deel uitmaakt van dit soort feesten. De reden hiervan is dat de politie in het verleden minderheidsgroepen altijd verkeerd heeft aangepakt (lees onderdrukt) en daar moet je als lid van een minderheidsgroep tegenwoordig niet aan herinnerd willen worden. Want dat zou de feestvreugde natuurlijk bederven. Kortom exit politie op steeds meer LGBTQIA events.

Bij deze Portland-bakkerij vergiftigt het witte schuldgevoel het beslag

De succesvolle en totaal correcte op eco en vegan recepten gebaseerde bakkerij “Back to Eden” uit Portland is nu ook het slachtoffer van geworden van Social Justice Warriors praktijken. Wat gebeurde er: een zwarte vrouw kwam na sluitingstijd binnen en wilde nog bediend worden. Het personeel legde uit dat ze gesloten waren. Ze pakte haar mobiele telefoon en begon te twitteren: racisme. De eigenaren van de bakkerij, en stel dat zich er altijd op liet voorstaan trots Queer te zijn, ontsloeg uit paniek de 2 werknemers die ten tijde van “het incident” nog in de winkel aanwezig waren. Omdat de geeiste excuses in eerste instantie niet ver genoeg gingen, werd er een veel uitgebreider excuus uitgevaardigd door de eigenaren. Link naar het hele verhaal: https://quillette.com/2018/06/05/portland-bakery-white-guilt-poisons-batter/